مستربچ لیزکننده (Slip Agent)

مستربچ لیزکننده یا اسلیپ تولیدی ساعی پلیمر باعث بهبود کیفیت فیلم، افزایش نرخ تولید، جلوگیری از چسبندگی فیلم تولیدی، حفظ شفافیت، جلوگیری از پدیده شکست مذاب و دیگر مشکلات فرایندی در تولید فیلمهای پلیمری می‌گردد. در تولید این مستربچ ازپیشرفته‌ترین روشهای تولید حال حاضر دنیا و پیشرفته‌ترین مواد اولیه استفاده شده است. بسته به نوع نیاز و بسته به کاربرد‌های مختلف نظیر فیلمهای پلی اتیلن، پلی پروپیلن و … محصولات مختلفی توسط شرکت ساعی پلیمر تولید و ارائه می‌گردد.