تست DSC

یکی از روش های پرکاربرد برای مطالعه تاثیر دما بر پلیمرهای متبلور، تست DSC است.

این آزمایش جریان حرارتی نمونه پلیمری را که گرم، سرد یا همدما گرم می شود اندازه گیری می کند. این آزمایش داده های ارزشمندی را در مورد برخی از پارامترهای کلیدی مانند آنتالپی ذوب، دمای ذوب و تبلور و زمان لازم برای رسیدن به حداکثر نرخ تبلور ارائه می دهد.

 تست DSC یک آنالیز حرارتی است که در یک محدوده‌ی حرارتی معین، پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی مختلفی را که در یک نمونه پلیمری رخ می‌­دهد(مانند دمای ذوب(Tm)، دمای تخریب(Td)، دمای کریستالیزاسیون(Tc)، دمای انتقال شیشه­‌ای(Tg) و ظرفیت گرمایی(Cp)) ویژه را آشکار نموده و در زمینه وقوع و کمیت آن­‌ها، اطلاعات بسیار مفیدی را جهت مطالعه و بررسی در اختیار شما قرار می‌­دهد. دستگاه‌های DSC از نظر گستره‌ی فعالیت حرارتی و قابلیت کاری، انواع متنوعی دارند که هر گروه در شاخه‌ای معین از علوم مواد به کار گرفته می‌شود.

دستگاه‌های به کار رفته در مطالعه پلیمرها در گستره‌ی دمایی 150 تا 700 درجه سانتی‌گراد عمل می‌کنند. با استفاده از منحنی ترموگرام خاصل از بررسی یک نمونه توسط DSC می‌توان اطلاعات مختلفی را به دست‌آورد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعيين دمای انتقال فاز
 • تعيين گرمای ذوب، تبخير و ميعان
 • درصد كريستالينيتی
 • دمای انتقال شيشه ای
 • سازگاری در آلياژهای پليمری
 • بررسي واكنش های شيميايی و سينتيك آن ها
 • بررسي پايداری حرارتی
 • تعيين ظرفيت گرمايی ويژه
 • بررسی تاثير نانو مواد بر روی رفتار حرارتی كامپوزيت های پليمر
 • تعیین دمای پخت نمونه ترموس
 • بررسی آلیاژها و کوپلیمرها
  تشخیص خلوص نمونه
  تشخیص زمان القای اکسایش

تست DSC مخفف چیست؟

روش DSC   که در واقع مخفف عبارت Differential scanning calorimetry  میباشد  و معنی این نوع آنالیز حرارتی به فارسی : آنالیز حرارتی کالریمتری روبشی تفاضلی.

 آشنایی با روش کار دستگاه DSC
تست DSC
یکی از راه هایی که برای بررسی ساختار بلورها میتوان استفاده کرد روش DSC  هست. برای اینکار از هر نمونه پلیمری چند میلی گرم را باید در دستگاه قرار داد. مقدار دقیقی برای وزن ماده نمی توانیم تعیین کنیم چون با توجه به دستگاه این مقدار می تواند  تغییر کند. علاوه بر نمونه مورد آزمایش، یک نمونه شاهد هم باید در دستگاه باشه تا از مقایسه رفتار این دو، دستگاه بتواند نمودار مورد نظر رو رسم نماید.

برای جلوگیری از واکنش هایی مثل اکسایش باید اتمسفر رو کنترل کرد که برای این مورد هم از اتمسفر نیتروژن میتوان استفاده کرد. البته جریان اتمسفر نیتروژن هم باید مشخص شده باشد. رنج دمایی و سرعت گرم شدن  که نمونه باید در  آن  دما آنالیز  شود هم  لازمه سنجیده شود. نمونه‌ی مورد آنالیز‌  در آزمایشگاه که مورد سنجش واحد شده است  از دمای محیط تا 200 درجه‌سانتیگراد با سرعت 10 درجه سانتیگراد بر دقیقه باید حرارت داده  شود.

 منحنی گرمایشی  و سرمایشی

نمونه رو گرم  نموده  و از دمای محیط به دمای 200 درجه سانتیگراد  برسانید. اسم نموداری که از این کار بدست میاد نمودار رفت یا نمودار گرمایشی میباشد. در مرحله بعد باید نمونه رو یک دقیقه در این دما نگه داشته تا تاریخچه حرارتی رو از بین برده  و بعد نمونه رو سرد کنید. ولی با چه سرعتی؟ با همون نرخی که نمونه رو گرم کردید  یعنی10 درجه بر دقیقه. بعد از اینکه نمونه به دمای 20 درجه‌ی سانتی گراد رسید نمودار دومی به دست میاد که اسم این منحنی، منحنی سرمایشی یا منحنی برگشتی میباشد.

یکی از روش های پرکاربرد برای مطالعه تاثیر دما بر پلیمرهای متبلور، تست DSC است. این آزمایش جریان حرارتی نمونه پلیمری را که گرم، سرد یا همدما گرم می شود اندازه گیری می کند. این آزمایش داده های ارزشمندی را در مورد برخی از پارامترهای کلیدی مانند آنتالپی ذوب، دمای ذوب و تبلور و زمان لازم برای رسیدن به حداکثر نرخ تبلور ارائه می دهد.

 تست DSC یک آنالیز حرارتی است که در یک محدوده‌ی حرارتی معین، پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی مختلفی را که در یک نمونه پلیمری رخ می‌­دهد(مانند دمای ذوب(Tm)، دمای تخریب(Td)، دمای کریستالیزاسیون(Tc)، دمای انتقال شیشه­‌ای(Tg) و ظرفیت گرمایی(Cp)) ویژه را آشکار نموده و در زمینه وقوع و کمیت آن­‌ها، اطلاعات بسیار مفیدی را جهت مطالعه و بررسی در اختیار شما قرار می‌­دهد. دستگاه‌های DSC از نظر گستره‌ی فعالیت حرارتی و قابلیت کاری، انواع متنوعی دارند که هر گروه در شاخه‌ای معین از علوم مواد به کار گرفته می‌شود. دستگاه‌های به کار رفته در مطالعه پلیمرها در گستره‌ی دمایی 150 تا 700 درجه سانتی‌گراد عمل می‌کنند. با استفاده از منحنی ترموگرام خاصل از بررسی یک نمونه توسط DSC می‌توان

اطلاعات DSC عبارتند از:

اطلاعات مختلفی را به دست‌آورد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعيين دمای انتقال فاز
 • تعيين گرمای ذوب، تبخير و ميعان
 • درصد كريستالينيتی
 • دمای انتقال شيشه ای
 • سازگاری در آلياژهای پليمری
 • بررسي واكنش های شيميايی و سينتيك آن ها
 • بررسي پايداری حرارتی
 • تعيين ظرفيت گرمايی ويژه
 • بررسی تاثير نانو مواد بر روی رفتار حرارتی كامپوزيت های پليمر
 • تعیین دمای پخت نمونه ترموست
 • بررسی آلیاژها و کوپلیمرها
 • تشخیص خلوص نمونه
 • تشخیص زمان القای اکسایش

روش DSC   که در واقع مخفف عبارت Differential scanning calorimetry  میباشد  و معنی این نوع آنالیز حرارتی به فارسی : آنالیز حرارتی کالریمتری روبشی تفاضلی.

 آشنایی با روش کار دستگاه DSC

یکی از راه هایی که برای بررسی ساختار بلورها میتوان استفاده کرد روش DSC  هست. برای اینکار از هر نمونه پلیمری چند میلی گرم را باید در دستگاه قرار داد. مقدار دقیقی برای وزن ماده نمی توانیم تعیین کنیم چون با توجه به دستگاه این مقدار می تواند  تغییر کند. علاوه بر نمونه مورد آزمایش، یک نمونه شاهد هم باید در دستگاه باشه تا از مقایسه رفتار این دو، دستگاه بتواند نمودار مورد نظر رو رسم نماید.

برای جلوگیری از واکنش هایی مثل اکسایش باید اتمسفر رو کنترل کرد که برای این مورد هم از اتمسفر نیتروژن میتوان استفاده کرد. البته جریان اتمسفر نیتروژن هم باید مشخص شده باشد. رنج دمایی و سرعت گرم شدن  که نمونه باید در  آن  دما آنالیز  شود هم  لازمه سنجیده شود. نمونه‌ی مورد آنالیز‌  در آزمایشگاه که مورد سنجش واحد شده است  از دمای محیط تا 200 درجه‌سانتیگراد با سرعت 10 درجه سانتیگراد بر دقیقه باید حرارت داده  شود.

تست DSC

 منحنی گرمایشی  و سرمایشی

نمونه رو گرم  نموده  و از دمای محیط به دمای 200 درجه سانتیگراد  برسانید. اسم نموداری که از این کار بدست میاد نمودار رفت یا نمودار گرمایشی میباشد. در مرحله بعد باید نمونه رو یک دقیقه در این دما نگه داشته تا تاریخچه حرارتی رو از بین برده  و بعد نمونه رو سرد کنید. ولی با چه سرعتی؟ با همون نرخی که نمونه رو گرم کردید  یعنی10 درجه بر دقیقه. بعد از اینکه نمونه به دمای 20 درجه‌ی سانتی گراد رسید نمودار دومی به دست میاد که اسم این منحنی، منحنی سرمایشی یا منحنی برگشتی میباشد.

شرکت ساعی پلیمر دانش تولید کننده مستربچ ،مستربچ رنگی ،مستربچ سفید ، مستربچ مشکی و مستربچ افزودنی با بهترین کیفیت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *